Správa nemovitostí

        Uzavíráme smlouvy, opravujeme, staráme se o výběr nájemného, zajišťujeme úklid a údržbu, řešíme havárie, zajišťuje rekonstrukce, rozúčtováváme služby, vedeme účetnictví.

Komplexní správa domu  za 140-180 Kč za bytovou či nebytovou jednotku na měsíc. Minimálně 2000 Kč za dům (+ DPH) zahrnuje:

převzetí nemovitosti od současného správce + vypracování protokolu o převzetí (pohlídáme si splnění všech zákonných povinností)

 • pasportizace domů a bytů dle skutečného stavu (domy, které spravujeme, dokonale známe - přečtěte si naše výhody)
 • předpis a výběr nájemného (nájemné i zálohy za služby se platí na základě evidenčního listu na váš účet)
 • kontrola přijatých plateb (nájem, služby), penalizace a vymáhání (vypracováváme přehledy přijatých plateb, dlužníky upozorňujeme na výši penále (dáno stanovami či nájemní smlouvou) a po provedení ročního vyúčtování služeb nedoplatky vymáháme)
 • roční rozúčtování záloh za služby (do 4 měsíců od ukončení zúčtovacího období nebo do čtrnácti dnů od doručení poslední faktury za služby v daném období provádíme vyúčtování, následně vybíráme nedoplatky a vracíme přeplatky)
 • odečty měřidel (provádíme ve večerních hodinách, kdy je většina nájemníků doma)
 • zajištění bezporuchového provozu domu (voda, plyn, topení) včetně 24 hodinové pohotovostní služby (čísla na která se dovoláte jsou vyvěšena na všech vchodových dveřích)
 • zajištění údržby, sjednávání průběžných drobných oprav (přečtěte si naše výhody)
 • vyřízení případných dotací od Památkového odboru Magistrátu města Brna
 • vypracování poptávek na rekonstrukci domu (navrhneme časový plán oprav nebo průběh rekonstrukce domu, necháme vypracovat cenové nabídky vždy od 2-3 firem, uvítáme i vaše doporučení na firmy, které máme poptávat)
 • vyhodnocení nabídek, jejich technické upřesnění, obchodní podmínky (nabídky porovnáme, projednáme a upřesníme rozdíly v materiálech a technologiích i platební podmínky jednotlivých firem. Výběr dodavatele vždy podléhá souhlasu vlastníka budovy, či jím zmocněné osoby (SVJ)

Minimální rozsah činností pro zajištění provozu domu za nejnižší možné ceny, to je výhodný balíček za 90 - 130 Kč + DPH za bytovou jednotku na měsíc. Minimální cena za jeden dům je 1 800 Kč + DPH. Balíček základních služeb je vhodný pouze pro domy, které jsou opravené a fungují .a nelze z něj již vypustit žádnou z následujících činností:

 • převzetí nemovitosti od současného správce
 • uzavírání nových smluv s dodavateli médií a služeb
 • vypracování nových výpočtových listů
 • předpis a výběr záloh a nájemného nebo příspěvku do fondu oprav
 • kontrola přijatých plateb, penalizace a vymáhání
 • roční rozúčtování záloh za služby
 • odečty měřidel, zajištění údržby, sjednávání průběžných oprav
 • zajišťování nutných kontrol, revizí a zkoušek technického zařízení
 • příprava podkladů pro banku v případě čerpání úvěru
 • příprava podkladů pro zpracování účetnictví, vedení platebního deníku
 • zpracování podvojného účetnictví
 • vypracování a podání daňového přiznání k dani z nemovitosti
 • příprava písemných podkladů pro shromáždění a schůze výboru, tvorba pozvánek
 • vedení veškeré korespondence, plateb a vyúčtování v elektronické podobě
 • archivace podle zákona

Služby na základě objednávky

 • zpracování podvojného účetnictví SVJ účetní od 6000,- Kč/rok
 • zpracování závěrky podvojného účetnictví daňovou poradkyní  5000 Kč/rok
 • vypracování a podání daňového přiznání daňovou poradkyní v úzké spolupráci se správcem nemovitosti nebo vlastníkem nemovitosti  7 500,- Kč/rok
 • zpracování  "Prohlášení vlastníka nemovitosti" včetně zhotovení rozměrových náčrtků
  18 000,- Kč /nemovitost do 15 jednotek (pro ostatní případy cenu řešíme dohodou)
 • vypracování smluv o převodu bytových a nebytových jednotek do osobního vlastnictví, příprava formulářů pro podání na katastr nemovitostí  1 900 Kč/jednotka
 • založení společenství vlastníků nemovitostí  6 000 Kč (návrh stanov, organizace shromáždění, nezahrnuje cenu za notářské osvědčení ustavujícího shromáždění a cenu za návrh na vklad.)

Ostatní služby nelze ocenit ani orientačně bez znalosti vaší nemovitosti. 

 • vypracování smluv s dodavateli stavebních prací
 • vyklízecí služby: odvoz a likvidace, vyklízení světlíků, půd, sklepů (odpady třídíme, využíváme služeb eko-dvorů)
 • zajištění úklidu společných prostor
 • údržba zahrady (dle potřeby shrabeme listí, posekáme trávník a ostřiháme keře, zajistíme i odvoz zahradního odpadu)

Rádi si váš dům prohlédneme a vypracujeme konkrétní nabídku.

 

Smetanova5 správa nemovitostí s.r.o.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!