Správa nemovitostí

        Uzavíráme smlouvy, opravujeme, staráme se o výběr měsíčních záloh za služby a nájem nebo příspěvek na správu domu a pozemku , zajišťujeme úklid a údržbu, řešíme havárie, zajišťuje rekonstrukce, rozúčtováváme služby, vedeme účetnictví.

Komplexní správa domu  za  160-240 Kč za bytovou či nebytovou jednotku na měsíc. Minimálně 2600 Kč za dům (+ DPH) zahrnuje:

převzetí nemovitosti od současného správce + vypracování protokolu o převzetí (pohlídáme si splnění všech zákonných povinností)

 • pasportizace domů a bytů dle skutečného stavu (domy, které spravujeme, dokonale známe - přečtěte si naše výhody)
 • předpis a výběr nájemného nebo příspěvku na správu domu a pozemku (nájemné i zálohy za služby se platí na základě evidenčního listu na váš účet)
 • kontrola přijatých plateb (nájem, služby), penalizace a vymáhání (vypracováváme přehledy přijatých plateb, dlužníky upozorňujeme na výši penále (dáno stanovami či nájemní smlouvou) a po provedení ročního vyúčtování služeb nedoplatky vymáháme)
 • roční rozúčtování záloh za služby (do 4 měsíců od ukončení zúčtovacího období nebo do čtrnácti dnů od doručení poslední faktury za služby v daném období provádíme vyúčtování, následně vybíráme nedoplatky a vracíme přeplatky)
 • vizuální odečty měřidel (provádíme ve večerních hodinách, kdy je většina uživatelů doma)
 • zajištění dálkových odečtů a zajištění rozúčtování tepla
 • zajištění bezporuchového provozu domu (voda, plyn, topení) včetně 24 hodinové pohotovostní služby (čísla na která se dovoláte jsou vyvěšena na všech vchodových dveřích)
 • zajištění údržby, sjednávání průběžných drobných oprav (přečtěte si naše výhody)
 • vyřízení případných dotací od Památkového odboru Magistrátu města Brna, zprostředkování vyřízení dotací Zelená úsporám a pod.
 • vypracování poptávek na rekonstrukci domu (navrhneme časový plán oprav nebo průběh rekonstrukce domu, necháme vypracovat cenové nabídky vždy od 2-3 firem, uvítáme vaše doporučení na firmy, které máme poptávat)
 • vyhodnocení nabídek, jejich technické upřesnění, obchodní podmínky (nabídky porovnáme, projednáme a upřesníme rozdíly v materiálech a technologiích i platební podmínky jednotlivých firem. Výběr dodavatele vždy podléhá souhlasu vlastníka budovy, či jím zmocněné osoby (SVJ)
 • transparentnost - pro Společenství vlastníků administrujeme webové portály na kterých průběžně zveřejňujeme všechny náklady, všechny revize, všechny smlouvy, zajišťujeme informovanost a dáváme prostor pro diskusi
 • K programu shromáždění rozesíláme podklady, takže pro rozhodování o jednotlivých bodech máte informace předem.

Minimální rozsah činností pro zajištění provozu domu za nejnižší možné ceny, to je výhodný balíček za 110 - 150 Kč + DPH za bytovou jednotku na měsíc. Minimální cena za jeden dům je 2 200 Kč + DPH. Balíček základních služeb je vhodný pouze pro domy, které jsou opravené a fungují .a nelze z něj již vypustit žádnou z následujících činností:

 • převzetí nemovitosti od současného správce
 • uzavírání nových smluv s dodavateli médií a služeb
 • vypracování nových výpočtových listů
 • předpis a výběr záloh a nájemného nebo příspěvku na správu domu a pozemku
 • kontrola přijatých plateb, penalizace a vymáhání
 • roční rozúčtování záloh za služby
 • odečty měřidel, zajištění údržby, sjednávání průběžných oprav
 • zajišťování nutných kontrol, revizí a zkoušek technického zařízení
 • příprava podkladů pro banku v případě čerpání úvěru
 • příprava podkladů pro zpracování účetnictví, vedení platebního deníku
 • zpracování podvojného účetnictví
 • vypracování a podání daňového přiznání k dani z nemovitosti pro vlastníky
 • příprava písemných podkladů pro shromáždění a schůze výboru, tvorba pozvánek
 • vedení veškeré korespondence, plateb a vyúčtování v elektronické podobě
 • archivace podle zákona

Služby na základě objednávky

 • zpracování  "Prohlášení vlastníka nemovitosti" včetně zhotovení rozměrových náčrtků 20 000,- Kč /nemovitost do 15 jednotek (pro ostatní případy cenu řešíme dohodou)
 • vypracování smluv o převodu  jednotek do osobního vlastnictví, příprava formulářů pro podání na katastr nemovitostí 2800 Kč/jednotka
 • založení společenství vlastníků nemovitostí  6 000 Kč (návrh stanov, organizace shromáždění, nezahrnuje cenu za notářské osvědčení ustavujícího shromáždění a cenu za návrh na vklad.)

Ostatní služby nelze ocenit ani orientačně bez znalosti vaší nemovitosti. 

 • vypracování smluv s dodavateli stavebních prací
 • vyklízecí služby: odvoz a likvidace, vyklízení světlíků, půd, sklepů (odpady třídíme, využíváme služeb eko-dvorů)
 • zajištění úklidu společných prostor
 • údržba zahrady (dle potřeby shrabeme listí, posekáme trávník a ostřiháme keře, zajistíme i odvoz zahradního odpadu a vyřídíme povolení na odboru životního prostředí pro pokácení nebo hluboký ořez dřevin)

Rádi si váš dům prohlédneme a vypracujeme konkrétní nabídku.

 

Smetanova5 správa nemovitostí s.r.o.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!