Profesionální předseda vlastníků

Ing. Martina Otřísalová, IČ 12699250 

    Více na https://www.profesionalni-predseda-svj.webnode.cz

    Protože za správné fungování správy domu ručím za naše firmy Smetanova5 správa nemovitostí s.r.o. a S5 s.r.o. také já, je navíc přibíraná zodpovědnost pro mne osobně menší než pro někoho, kdo do výkonu správy domu nevidí a musí každý její výstup ověřovat. Zajišťuji transparentnost, narovnávám pravidla dle stanov a legislativy a tím mírním letité sousedské spory. Zajímá mne dům a ručím za řádné hospodaření.

  • Aktualizuji či zavádím webové stránky Společenství, které jsou po přihlášení přístupny všem vlastníkům. Zde v rámci transparentnosti a bez porušení GDPR zpřístupním elektronicky účetnictví uzavřených období, výkresy, PENB, průběžně sem vkládáme faktury a výpisy ze spořícího a úvěrového účtu, dále revize, dokumenty o průběhu stavby, uzavřené smlouvy, zápisy ze shromáždění. 

  • K současné činnosti správce vykonávám navíc kontrolu insolvence vlastníků z důvodu včasného přihlášení pohledávek SVJ, v případě, že má váš dům instalované bezpečnostní kamery, tak je u mne úložiště záznamů, svolávám shromáždění, komunikuji s revizorem a řeším provozní problémy domu, včetně podpisu všech dodavatelských smluv.
  • Tuto činnost a zodpovědnost z ní vyplývající si cením při současném výkonu správy a účetnictví na 3500,- Kč - 7800,- Kč měsíčně (neplátce DPH) a to za činnost statutárního orgánu jednočlenného nebo jako člen výboru. Cena se odvíjí od závažnosti problémů, které SVJ aktuálně řeší (soudní řízení, nedobytné pohledávky, reklamace provedených prací).
  • V případě současného využití služeb Smetanovy5 správy nemovitostí a Ing. Otřísalové jako statutárního orgánu neplatíte za stejné úkony dvakrát a ročně  šetříte minimálně 6000,- Kč.

Ing. Martina Otřísalová, majitelka firem Smetanova5 správa nemovitostí s.r.o. a S5 s.r.o.

Smetanova5 správa nemovitostí s.r.o.
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!