Příkazní smlouva
uzavřená dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., v platném znění