Příkazní smlouva

uzavřená dle Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., v platném znění