správa nemovitostí

Jsme schopni zajistit komplexní správu Vaší nemovitosti. Uzavíráme smlouvy, opravujeme, staráme se o výběr nájemného, zajišťujeme úklid a údržbu.

 • převzetí nemovitosti od současného správce vypracování protokolu o převzetí (pohlídáme si splnění všech zákonných povinností)
 • pasportizace domů a bytů dle skutečného stavu (domy, které spravujeme, dokonale známe – přečtěte si naše výhody)
 • předpis a výběr nájemného (nájemné i zálohy za služby se platí na základě evidenčního listu na váš účet)
 • kontrola přijatých plateb (nájem, služby), penalizace a vymáhání (vypracováváme přehledy přijatých plateb, dlužníky upozorňujeme na výši penále (dáno stanovami či nájemní smlouvou) a po provedení ročního vyúčtování služeb nedoplatky vymáháme)
 • roční rozúčtování záloh za služby (vždy do čtrnácti dnů od doručení poslední faktury za služby v daném období provádíme vyúčtování, vybíráme nedoplatky a vracíme přeplatky)
 • odečty měřidel (provádíme ve večerních hodinách, kdy je většina nájemníků doma)
 • zajištění bezporuchového provozu domu (voda, plyn, topení) včetně 24 hodinové pohotovostní služby (čísla na která se dovoláte jsou vyvěšena na všech vchodových dveřích)
 • zajištění údržby, sjednávání průběžných drobných oprav (přečtěte si naše výhody)
 • vyřízení případných dotací od Památkového odboru Magistrátu města Brna
 • vypracování poptávek na rekonstrukci domu (navrhneme časový plán oprav nebo průběh rekonstrukce domu, necháme vypracovat cenové nabídky vždy od 2-3 firem, uvítáme i vaše doporučení na firmy, které máme poptávat)
 • vyhodnocení nabídek, jejich technické upřesnění, obchodní podmínky (nabídky porovnáme, projednáme a upřesníme rozdíly v materiálech a technologiích i platební podmínky jednotlivých firem výběr dodavatele vždy podléhá souhlasu představenstva družstva, či jím zmocněné osoby)
 • jednání se stavebním úřadem, ohlášení oprav
 • vypracování smluv s dodavateli stavebních prací, stavební a investorský dozor, kontrola stavebních deníků, zamezení vícenákladů (dohlédneme na splnění všech podmínek a zajistíme dlouhé záruční lhůty na většinu prací – čtěte naše výhody)
 • vyklízecí služby: odvoz a likvidace, vyklízení světlíků, půd, sklepů (odpady třídíme, využíváme služeb eko-dvorů a zároveň dosahujeme nejnižší ceny v Brně)
 • zajištění úklidu společných prostor (legálně zajistíme paní ze sousedství či brigádníka, smluvně podchytíme, odvedeme srážkovou daň, zajistíme čistící prostředky – tento způsob Vám ušetří až polovinu nákladů oproti úklidovým službám)
 • údržba zahrady (dle potřeby shrabeme listí, posekáme trávník a ostřiháme keře, zajistíme i odvoz zahradního odpadu - v případě zájmu zajistíme i stavební dozor)

Nově zprivatizovaným domům navíc nabízíme

 • uzavírání nových smluv s dodavateli médií a služeb (elektřiny, vody, SIPO apod.)
 • pasportizace domů a bytů dle skutečného stavu (nutná prohlídka každého bytu, zjištění technického vybavení bytu, pořízení seznamu závad – přečtěte si naše výhody)
 • přihlášení k placení a výpočet daně z nemovitosti
 • vypracování nových nájemních smluv a evidenčních listů (úprava dle skutečného stavu, zpravidla po půl roce od nabytí nemovitosti do vlastnictví se provádí úprava měsíčních záloh dle skutečnosti)
 • jednání s Magistrátem města Brna ve věci proplacení provedených oprav do výše dle kupní smlouvy (vyřízení schválení oprav stavebním úřadem a odborem dispozic s majetkem, předkládání žádostí a faktur)
 • vyřízení případných dotací od Magistrátu města Brna (týkají se zejména zapsaných kulturních památek)