právní služby

Zajišťujeme rozličné právní služby včetně zpracování Prohlášení vlastníka nemovitosti, zakládání družstev či převodů družstevních bytů do osobního vlastnitví.

  • zpracování Prohlášení vlastníka nemovitosti včetně zhotovení rozměrových náčrtků a zavkladování na katastru nemovitostí
  • vypracování smluv o převodu bytových a nebytových jednotek do osobního vlastnictví, zavkladování na katastru nemovitostí
  • právní servis – spolupracujeme s renomovanou notářskou kanceláří
  • zakládání družstev, zakládání společenství vlastníků (rozpočítání podílů z ceny celého domu připadající na jednotlivé byty, zhotovení rozměrových náčrtů bytů, určení dalších členských vkladů, sepsání pozvánek na ustavující schůzi, účast notáře, zapsání vzniklé právnické osoby do obchodního rejstříku
  • převody družstevních bytů do osobního vlastnictví – vypracování smluv o převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví člena družstva, zavkladování na KÚ, vypracování přiznání k dani z převodu nemovitosti
  • oceňování bytů, pozemků a jejich ideálních částí pro daňové účely soudním znalcem

Informujte se o našich cenách, budete mile překvapeni!