ekonomické služby

Mezi naše nejčastější ekonomické služby patří kompletní zpracování účetnictví, podávání daňového přiznání či kontrola stavu účtu družstva.

  • kontrola stavu účtu družstva
  • vedení platebního deníku, zpracování podvojného účetnictví, apod.
  • zpracování podvojného účetnictví daňovou poradkyní – za správnost ručí daňová poradkyně (tato služba je placena zvlášť dle platného ceníku)
  • vypracování a podání daňového přiznání k dani z nemovitosti
  • vypracování a podání daňového přiznání k  dani z příjmů právnických osob
  • při převodu bytů do OV vypracování a podání přiznání k dani z převodu nemovitosti
  • v případě žádosti o úvěr příprava podkladů pro banku