SMETANOVA5 správa nemovitostí, s. r. o.

Společnost Smetanova5 správa nemovitostí vznikla v roce 2006.

Naše hlavní provozovna je v Brně na Mučednické 2 – přímo u zastávky tramvaje č. 3 a 11 (s možností parkování před kanceláří). V brzké době chystáme otevření pobočky v Kuřimi.

Naše firma správcuje pouze nemovitosti soukromých subjektů – bytových družstev, společenství vlastníků jednotek, firem a soukromých osob. Nejsme v žádném ekonomickém propojení s Magistrátem města Brna.

Zajišťujeme komplexní správu nemovitostí a podílíme se na přeměně neudržovaných domů v domy plně funkční a hospodárné. V dnešní době se na nás obrací i představitelé domů, kde je vše opraveno a funguje – a je třeba jen optimalizovat náklady či udržet stávající stav.

Pro tyto klienty jsme začali nově nabízet úsporný model správyvýhodný balíček základních služeb.

Ten samozřejmě lze nakombinovat i s konkrétní individuální službou, která je (byť jen dočasně) potřebná právě ve vašem domě.

Co obnáší správa domů?

Správa domů je profesně vysoce specializovaná činnost, která je určena velkým počtem legislativních pravidel, specifikovaných v řadě zákonů, vyhlášek, metodických pokynů apod. V současné době se jedná řádově o desítky předpisů, které vlastníka nemovitostí zavazují k  určitým činnostem a jejich nerespektování zpravidla znamená finanční sankce jdoucí až do miliónů korun či vyvození trestní odpovědnosti. V neposlední řadě znamená neodborný výkon správy i nehospodárné nakládání s vlastními prostředky. Plně se spoléháme na profesionální podporu spolupracujícího týmu (notáře, developera a daňové poradkyně), který zahrnuje další specializované profese – řemeslníky, majitele stavebních firem, zástupce pojišťoven, projektanty a účetní.

Ing. Martina Otřísalová