ceník služeb

Základní služby – Balíček

90–100 Kč/za bytovou jednotku na měsíc. Minimální cena za jeden dům je 1 500 Kč (+ 20% DPH).

Výhodný balíček obsahuje:

 • převzetí nemovitosti od současného správce
 • uzavírání nových smluv s dodavateli médií a služeb
 • vypracování nových výpočtových listů
 • předpis a výběr záloh a příspěvku do fondu oprav
 • kontrola přijatých plateb, penalizace a vymáhání
 • roční rozúčtování záloh za služby
 • odečty měřidel, zajištění údržby, sjednávání průběžných oprav
 • zajišťování nutných kontrol, revizí a zkoušek technického zařízení
 • příprava podkladů pro banku v případě čerpání úvěru
 • příprava podkladů pro zpracování účetnictví, vedení platebního deníku
 • zpracování podvojného účetnictví
 • vypracování a podání daňového přiznání k dani z nemovitosti
 • příprava písemných podkladů pro shromáždění a schůze výboru, tvorba pozvánek
 • vedení veškeré korespondence, plateb a vyúčtování v elektronické podobě
 • archivace podle zákona

Balíček základních služeb je vhodný pro domy, které jsou opravené a fungují.

Komplexní služby – Standard

120–170 Kč za bytovou či nebytovou jednotku na měsíc. Minimálně 1 500 Kč za dům (+ 20% DPH).

Kromě všech základních služeb uvedených v základním balíčku navíc dostanete technické a právní poradenství v tomto rozsahu:

 • průběžná pasportizace domů a bytů dle skutečného stavu – zjištění technického vybavení bytu, pořízení seznamu závad...
 • zajištění bezporuchového provozu domu (voda, plyn, topení) včetně 24hodinové pohotovostní služby – čísla, na která se dovoláte, jsou vyvěšena na všech vchodových dveřích.
 • zajištění údržby, sjednávání průběžných drobných oprav
 • vypracování poptávek na rekonstrukci domu – navrhneme časový plán oprav nebo průběh rekonstrukce domu, necháme vypracovat cenové nabídky vždy od 2-3 firem, uvítáme i vaše doporučení na firmy, které máme poptávat.
 • vyhodnocení nabídek, jejich technické upřesnění, obchodní podmínky – nabídky porovnáme, projednáme a upřesníme rozdíly v materiálech a technologiích i platební podmínky jednotlivých firem.
 • jednání s Magistrátem města Brna či městským či obecním úřadem ve věci proplacení provedených oprav do výše dle kupní smlouvy – vyřízení schválení oprav stavebním úřadem a bytovým odborem, předkládání žádostí a faktur, sladění čerpání všech dotací s proplacením těchto oprav.
 • vyřízení případných dotací od Magistrátu města Brna
 • zajištění vyřízení případných dotací – Zelená úspora, Panel Plus apod.

Komplexní správa je vhodná pro všechny domy, které se privatizují, opravují a kde se převádí vlastnictví.

Individuální služby

 • zpracování podvojného účetnictví daňovou poradkyní – 3 200 Kč/rok
 • vypracování a podání daňového přiznání – 4 500 Kč/rok (provádí daňová poradkyně v úzké spolupráci se správcem nemovitosti nebo představenstvem družstva)
 • vypracování smluv s dodavateli stavebních prací, stavební a investorský dozor, kontrola stavebních deníků, pořízení průběžné fotodokumentace, zamezení vícenákladů – 1–3 % z proinvestované částky
 • zpracování „Prohlášení vlastníka nemovitosti“ včetně zhotovení rozměrových náčrtků a zavkladování na katastru nemovitostí – 15 000 Kč/nemovitost do 15 jednotek (pro ostatní případy cenu řešíme dohodou)
 • vypracování smluv o převodu bytových a nebytových jednotek do osobního vlastnictví, zavkladování na katastru nemovitostí – 1 600 Kč/jednotka
 • založení družstva – 10 000 Kč
 • technická pomoc při založení družstva – 200 Kč/jednotka
 • založení společenství vlastníků nemovitostí – 5 000 Kč
 • vyjednání reklamačních oprav od dodavatelů, jejichž dílo jsme nedozorovali – 300 Kč/hod nebo 2% z ceny reklamační opravy (dle rozsahu a hodnoty reklamace)

Ostatní služby nelze ocenit ani orientačně bez znalosti vaší nemovitosti.

Rádi si váš dům prohlédneme – a vypracujeme konkrétní nabídku.