Ceny energie a služeb v Brně

Smetanova5 správa nemovitostí Vám přináší aktuální přehled cen služeb a energií v Brně.

Studená voda

celkemvodnéstočné
201057,2026,7030,50
201160,1728,0632,11
201264,3029,9934,31 
(Ceny jsou v Kč/m3 včetně DPH.)

Od 1. 1. 2012 je do tarifů promítnuta legislativní změna - zvýšení sazby DPH z 10 % na 14 %.

Komunální Odpad

500 Kč/osoba, rok (ceny jsou včetně DPH)

Teplo

Stanovení ceny za dálkové teplo ze sekundárních rozvodů Tepláren Brno, a.s., obnáší individuální výpočet prakticky pro každou výměníkovou stanici podle skutečně dosahovaných nákladů v daném místě odběru a tudíž je nelze objektivně zprůměrovat.

Společná elektřina

Plyn